စည်းကမ်းနှင့်သတ်မှတ်ချက်များ

နောက်ဆုံးမွမ်းမံပြင်ဆင်သည်- မတ်လ 25 ရက်၊ 2022

ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးမပြုမီ ဤစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို သေချာဖတ်ပါ။

အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်

စကားပြန်

ကနဦးစာလုံးကို စာလုံးကြီးဖြင့် ရေးထားသော စကားလုံးများသည် အောက်ပါအခြေအနေများအောက်တွင် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များရှိသည်။ အောက်ဖော်ပြပါ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်များသည် အနည်းကိန်း သို့မဟုတ် အများကိန်းဖြင့် ပေါ်လာသည်ဖြစ်စေ ၎င်းတို့သည် တူညီသောအဓိပ္ပာယ်ရှိရမည်။

အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်

ဤစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများ၏ ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်-

 • Affiliate "ထိန်းချုပ်မှု" ဆိုသည်မှာ အစုရှယ်ယာ 50% သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပိုသော အစုရှယ်ယာများ၊ အစုရှယ်ယာအကျိုးခံစားခွင့် သို့မဟုတ် ဒါရိုက်တာရွေးကောက်ပွဲအတွက် မဲပေးခွင့်ရှိသော အခြားငွေချေးခွင့်ရှိသည့် အဖွဲ့အစည်းကို ဆိုလိုသည်၊ "ထိန်းချုပ်မှု" ဆိုသည်မှာ 50% သို့မဟုတ် ထိုထက်ပိုသော ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ဆိုလိုပါသည်။

 • တိုင်းပြည် Washington, United States ကိုရည်ညွှန်းသည်။

 • ကုမ္ပဏီ (ဤသဘောတူညီချက်တွင် "ကုမ္ပဏီ"၊ "ကျွန်ုပ်တို့"၊ "ကျွန်ုပ်တို့" သို့မဟုတ် "ကျွန်ုပ်တို့၏" ဟုရည်ညွှန်းသည်) EasySub ကိုရည်ညွှန်းသည်။

 • စက်ကိရိယာ ကွန်ပျူတာ၊ ဆဲလ်ဖုန်း သို့မဟုတ် ဒစ်ဂျစ်တယ် တက်ဘလက်ကဲ့သို့သော ဝန်ဆောင်မှုကို ဝင်ရောက်နိုင်သည့် မည်သည့်စက်ပစ္စည်းကိုမဆို ဆိုလိုသည်။

 • ဝန်ဆောင်မှု Website ကိုရည်ညွှန်းသည်။

 • စည်းကမ်းနှင့်သတ်မှတ်ချက်များ (“စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများ” ဟုလည်းရည်ညွှန်းသည်) ဆိုသည်မှာ ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး သင်နှင့်ကုမ္ပဏီကြား သဘောတူညီချက်တစ်ခုလုံးကို ဖွဲ့စည်းထားသည့် ဤစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများကို ဆိုလိုသည်။ ဤစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများသဘောတူညီချက်၏အကူအညီဖြင့်ဖန်တီးထားပါသည်။ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ နမူနာပုံစံ.

 • ပြင်ပလူမှုမီဒီယာဝန်ဆောင်မှု ဝန်ဆောင်မှုမှပြသနိုင်သော၊ ပါဝင်သော သို့မဟုတ် ရရှိနိုင်သော ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းမှ ပံ့ပိုးပေးသည့် (ဒေတာ၊ အချက်အလက်၊ ထုတ်ကုန် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများအပါအဝင်) ဝန်ဆောင်မှုများ သို့မဟုတ် အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကို ဆိုလိုသည်။

 • ဝဘ်ဆိုဒ် EasySub ကိုရည်ညွှန်းသည်၊ ထံမှဝင်ရောက်နိုင်သည်။ https://easyssub.com

 • မင်း ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုနေသူ သို့မဟုတ် အသုံးပြုနေသူ တစ်ဦးချင်း သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုနေသည့် သို့မဟုတ် အသုံးပြုနေသည့်အတွက် သက်ဆိုင်သည့် အခြားတရားဝင်အဖွဲ့အစည်းကို ဆိုလိုသည်။

အသိအမှတ်ပြုမှု

၎င်းတို့သည် ဤဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုခြင်းအား အုပ်ချုပ်သည့် စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများနှင့် သင်နှင့် ကုမ္ပဏီကြားတွင် လုပ်ဆောင်သည့် သဘောတူညီချက်များဖြစ်သည်။ ဤစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများသည် ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အသုံးပြုသူအားလုံး၏အခွင့်အရေးနှင့် တာဝန်များကို ပြဋ္ဌာန်းထားပါသည်။

ဝန်ဆောင်မှုကို သင်ဝင်ရောက်အသုံးပြုခြင်းနှင့် ဤစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများကို သင့်လက်ခံမှုနှင့် လိုက်နာမှုအပေါ်တွင် သတ်မှတ်ပေးထားသည်။ ဤစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများသည် ဧည့်သည်များ၊ အသုံးပြုသူများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုကို ဝင်ရောက် သို့မဟုတ် အသုံးပြုသည့် အခြားသူများအားလုံးနှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။

ဝန်ဆောင်မှုကိုဝင်ရောက်ခြင်း သို့မဟုတ် အသုံးပြုခြင်းဖြင့် သင်သည် ဤစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ ချည်နှောင်ရန် သဘောတူပါသည်။ ဤစည်းမျဥ်းစည်းမျဥ်းများ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခုကို သင်သဘောမတူပါက ဝန်ဆောင်မှုကို သင်ဝင်ရောက်နိုင်မည်မဟုတ်ပေ။

သင်သည် အသက် 18 နှစ် ပြည့်ပြီးကြောင်း ကိုယ်စားပြုပါသည်။ ကုမ္ပဏီမှ 18 နှစ်အောက်သူများကို ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုခွင့်မပြုပါ။

ဝန်ဆောင်မှုကို သင်၏ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့် အသုံးပြုခြင်းသည် ကုမ္ပဏီ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာမူဝါဒကို သင်၏လက်ခံမှုနှင့် လိုက်နာမှုပေါ်တွင်လည်း သတ်မှတ်ပေးထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာမူဝါဒသည် လျှောက်လွှာ သို့မဟုတ် ဝဘ်ဆိုက်ကို သင်အသုံးပြုသည့်အခါ သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို စုဆောင်းခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်းနှင့် ထုတ်ဖော်ခြင်းဆိုင်ရာ ကျွန်ုပ်တို့၏မူဝါဒများနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ဖော်ပြထားပြီး သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအခွင့်အရေးများနှင့် သင့်အား ဥပဒေက မည်သို့အကာအကွယ်ပေးထားကြောင်း ပြောပြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးမပြုမီ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာမူဝါဒကို သေချာဖတ်ပါ။

အခြားဝဘ်ဆိုဒ်များသို့ လင့်ခ်များ

ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုသည် ကုမ္ပဏီမှပိုင်ဆိုင်သော သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်ခြင်းမရှိသော ပြင်ပကုမ္ပဏီဝဘ်ဆိုက်များ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများသို့ လင့်ခ်များပါ၀င်သည်။

ကုမ္ပဏီသည် မည်သည့် ပြင်ပဝဘ်ဆိုက် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများ ၏ အကြောင်းအရာ၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ မူဝါဒများ သို့မဟုတ် ကျင့်ထုံးများအတွက် တာဝန်မရှိဟု မယူဆပါ။ သုံးစွဲမှုနှင့်ဆက်စပ်၍ဖြစ်စေ ဖြစ်ပေါ်လာသော သို့မဟုတ် ဆက်စပ်နေသည်ဟု ယူဆရသည့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု သို့မဟုတ် ဆုံးရှုံးမှုများအတွက် ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ရှိခြင်း သို့မဟုတ် တာဝန်ခံခြင်း မရှိစေရဟု ထပ်လောင်း အသိအမှတ်ပြု သဘောတူကြောင်း သဘောတူပါသည်။ သို့မဟုတ် ထိုကဲ့သို့သော ဝဘ်ဆိုက်များ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများမှတဆင့်။

သင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသော မည်သည့်ပြင်ပကုမ္ပဏီ ဝဘ်ဆိုက်များ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများ၏ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာမူဝါဒများကို ဖတ်ရှုရန် သင့်အား ကျွန်ုပ်တို့ အလေးအနက် အကြံပြုအပ်ပါသည်။

ရပ်စဲခြင်း။

သင်သည် ဤစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများကို ချိုးဖောက်ပါက ကန့်သတ်ချက်မရှိဘဲ မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်မဆို ကြိုတင်သတိပေးချက် သို့မဟုတ် တာဝန်ယူမှုမရှိဘဲ သင်၏ဝင်ရောက်ခွင့်ကို ချက်ချင်းရပ်ဆိုင်းခြင်း သို့မဟုတ် ဆိုင်းငံ့ထားနိုင်ပါသည်။

ရပ်စဲလိုက်သောအခါ၊ သင်၏ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုပိုင်ခွင့် ချက်ချင်းရပ်တန့်သွားပါမည်။

တာဝန်ယူမှု ကန့်သတ်ချက်

သင်သည် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် မည်သည့် ပျက်စီးမှုမျိုးမဆို၊ ဤစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများ နှင့် အထက်ဖော်ပြပါ အလုံးစုံအတွက် သင်၏သီးသန့် ကုစားမှုအောက်တွင် ကုမ္ပဏီနှင့် ၎င်း၏ ပေးသွင်းသူ၏ တာဝန်ယူမှု တစ်ခုလုံးသည် ဝန်ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့် သင် အမှန်တကယ်ပေးချေသည့် ပမာဏ သို့မဟုတ် USD 100 နှင့် ကန့်သတ်ထားမည်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဝန်ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့် မည်သည့်အရာကိုမျှ မ၀ယ်ရသေးပါက၊

တည်ဆဲဥပဒေအရ ခွင့်ပြုထားသည့် အမြင့်ဆုံးအတိုင်းအတာအထိ၊ ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် ၎င်း၏ ပေးသွင်းသူများသည် အထူး၊ မတော်တဆဖြစ်မှု၊ သွယ်ဝိုက်သော၊ သို့မဟုတ် နောက်ဆက်တွဲ ပျက်စီးမှုများ (အကျိုးအမြတ်ဆုံးရှုံးမှု၊ ဒေတာဆုံးရှုံးခြင်း သို့မဟုတ် အကန့်အသတ်မရှိ အမြတ်အစွန်းအတွက် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု သို့မဟုတ် အခြားအချက်အလက်များ၊ လုပ်ငန်းအနှောင့်အယှက်များအတွက်၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာထိခိုက်မှု၊ ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် အသုံးမပြုနိုင်ခြင်းတို့နှင့် သက်ဆိုင်သည့် မည်သည့်နည်းဖြင့်မဆို ပေါ်ပေါက်လာသော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ဆုံးရှုံးခြင်း၊ သို့မဟုတ်ပါက ဤစည်းမျဥ်းစည်းမျဥ်းများဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ခုခုနှင့်စပ်လျဉ်း၍) ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် ပေးသွင်းသူတိုင်းသည် ယင်းပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု ဖြစ်နိုင်ခြေကို အကြံပြုထားပြီး ၎င်း၏မရှိမဖြစ်ရည်ရွယ်ချက်ကို ကုစားရန် ပျက်ကွက်လျှင်ပင်။

အချို့သောပြည်နယ်များသည် ဆက်စပ်အာမခံချက်များမှ ချန်လှပ်ထားခြင်း သို့မဟုတ် မတော်တဆဖြစ်ခြင်း သို့မဟုတ် နောက်ဆက်တွဲ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက် တာဝန်ယူမှုကန့်သတ်ခြင်းအား ခွင့်မပြုပါ၊ ဆိုလိုသည်မှာ အထက်ဖော်ပြပါကန့်သတ်ချက်များအချို့သည် အကျုံးဝင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဤပြည်နယ်များတွင်၊ ပါတီတစ်ခုစီ၏တာဝန်ဝတ္တရားသည် ဥပဒေအရခွင့်ပြုထားသော အကြီးမားဆုံးအတိုင်းအတာအထိ ကန့်သတ်မည်ဖြစ်သည်။

“ဖြစ်သကဲ့သို့” နှင့် “ရရှိနိုင်သည့်အတိုင်း” ငြင်းဆိုချက်

ဝန်ဆောင်မှုသည် သင့်အား “IS AS” နှင့် “AS AVAILABLE” နှင့် မည်သည့် အာမခံချက်မှမရှိဘဲ ချို့ယွင်းချက်များနှင့် ချို့ယွင်းချက်များအားလုံးကို သင့်အား ပေးဆောင်ထားပါသည်။ တည်ဆဲဥပဒေအရ ခွင့်ပြုထားသည့် အမြင့်ဆုံးအတိုင်းအတာအထိ၊ ကုမ္ပဏီသည် ၎င်း၏ကိုယ်စား၊ ၎င်း၏လုပ်ငန်းခွဲများနှင့် ၎င်း၏ကိုယ်စားနှင့် သက်ဆိုင်ရာလိုင်စင်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများကိုယ်စား အာမခံချက်အားလုံးကို အတိအလင်း ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်း၊ သွယ်ဝိုက်သော၊ ပြဌာန်းဥပဒေ သို့မဟုတ် အခြားနည်းဖြင့်ဖြစ်စေ အာမခံချက်အားလုံးကို ငြင်းဆိုထားသည်။ အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်နိုင်မှုဆိုင်ရာ အာမခံချက်အားလုံးအပါအဝင် ဝန်ဆောင်မှု၊ ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုအတွက် ကြံ့ခိုင်မှု၊ ခေါင်းစဉ်နှင့် ချိုးဖောက်မှုမဟုတ်သော၊ အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်သည့်လမ်းစဉ်၊ စွမ်းဆောင်ရည်သင်တန်း၊ အသုံးပြုမှု သို့မဟုတ် ကုန်သွယ်မှုကျင့်စဉ်များမှ ပေါ်ပေါက်လာနိုင်သည့် အာမခံချက်များ။ အထက်ဖော်ပြပါ ကန့်သတ်ချက်မရှိဘဲ၊ ကုမ္ပဏီသည် အာမခံ သို့မဟုတ် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းမရှိသည့်အပြင် ဝန်ဆောင်မှုသည် သင့်လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီမည့် မည်သည့်အမျိုးအစားကိုမျှ ကိုယ်စားပြုခြင်းမရှိပါ၊ ရည်ရွယ်ထားသည့်ရလဒ်များရရှိရန်၊ သဟဇာတဖြစ်ရန် သို့မဟုတ် အခြားဆော့ဖ်ဝဲ၊ အပလီကေးရှင်းများ၊ စနစ်များ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် အလုပ်လုပ်ဆောင်ရန်၊ အနှောင့်အယှက်မရှိဘဲ၊ စွမ်းဆောင်ရည် သို့မဟုတ် ယုံကြည်စိတ်ချရမှု စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် ကိုက်ညီပါက သို့မဟုတ် အမှားအယွင်းမရှိ သို့မဟုတ် အမှားအယွင်းများ သို့မဟုတ် ချို့ယွင်းချက်တစ်စုံတစ်ရာ ရှိနိုင်သည် သို့မဟုတ် ပြုပြင်ပေးမည် ဖြစ်သည်။

အထက်ဖော်ပြပါတို့ကို ကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲ၊ ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီ၏ပံ့ပိုးပေးသူသည် မည်သည့်အမျိုးအစားကိုမျှ ကိုယ်စားပြုခြင်း သို့မဟုတ် အာမခံပေးခြင်းကို မပြုလုပ်စေကာမူ ဖော်ပြပါ သို့မဟုတ် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုသည်- (i) ဝန်ဆောင်မှု၏ လည်ပတ်မှု သို့မဟုတ် ရရှိနိုင်မှုဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် သတင်းအချက်အလက်၊ အကြောင်းအရာနှင့် ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ထုတ်ကုန်များ ၎င်းတွင်ပါဝင်သည်; (ii) ဝန်ဆောင်မှုသည် အနှောင့်အယှက်မရှိ သို့မဟုတ် အမှားအယွင်းကင်းလိမ့်မည်၊ (iii) ဝန်ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့် ပံ့ပိုးပေးထားသည့် အချက်အလက် သို့မဟုတ် အကြောင်းအရာများ၏ တိကျမှု၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ သို့မဟုတ် ငွေကြေးဆိုင်ရာ၊ သို့မဟုတ် (iv) ဝန်ဆောင်မှု၊ ၎င်း၏ဆာဗာများ၊ အကြောင်းအရာ သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီကိုယ်စား သို့မဟုတ် ထံမှပေးပို့သော အီးမေးလ်များသည် ဗိုင်းရပ်စ်များ၊ ဇာတ်ညွှန်းများ၊ ထရိုဂျန်မြင်းများ၊ ပိုးများ၊ မဲလ်ဝဲများ၊ အချိန်ဗုံးများ သို့မဟုတ် အခြားအန္တရာယ်ရှိသော အစိတ်အပိုင်းများ ကင်းစင်ကြောင်း။

အချို့သောတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များသည် စားသုံးသူတစ်ဦး၏သက်ဆိုင်ရာ ပြဌာန်းထားသောအခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ အာမခံအမျိုးအစားအချို့ သို့မဟုတ် ကန့်သတ်ချက်များကို ချန်လှပ်ခြင်းမပြုထားသောကြောင့် အထက်ဖော်ပြပါ ခြွင်းချက်များနှင့် ကန့်သတ်ချက်များအချို့ သို့မဟုတ် အားလုံးကို သင့်အတွက် သက်ရောက်မှုရှိမည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော် ထိုသို့သောအခြေအနေမျိုးတွင် ဤပုဒ်မတွင် ဖော်ပြထားသော ချန်လှပ်မှုနှင့် ကန့်သတ်ချက်များသည် တည်ဆဲဥပဒေအရ ပြဌာန်းနိုင်သော အကြီးမားဆုံးအတိုင်းအတာအထိ သက်ရောက်စေမည်ဖြစ်သည်။

အုပ်ချုပ်မှုဥပဒေ

၎င်း၏ဥပဒေစည်းမျဉ်းများ ကွဲလွဲမှုများမှအပ နိုင်ငံ၏ဥပဒေများသည် ဤစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများနှင့် သင့်ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုမှုကို အုပ်စိုးမည်ဖြစ်သည်။ သင်၏ အက်ပ်လီကေးရှင်းကို အသုံးပြုခြင်းသည် အခြားသော ဒေသန္တရ၊ ပြည်နယ်၊ နိုင်ငံတော် သို့မဟုတ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများနှင့်လည်း သက်ဆိုင်ပါသည်။

အငြင်းပွားမှုများ ဖြေရှင်းရေး

သင့်တွင် ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး စိုးရိမ်မှု သို့မဟုတ် အငြင်းပွားမှုတစ်စုံတစ်ရာရှိပါက၊ သင်သည် ကုမ္ပဏီကိုဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့် အငြင်းပွားမှုကို အလွတ်သဘောဖြေရှင်းရန် ဦးစွာကြိုးစားရန် သဘောတူပါသည်။

ဥရောပသမဂ္ဂ (EU) အသုံးပြုသူများအတွက်

အကယ်၍ သင်သည် ဥရောပသမဂ္ဂစားသုံးသူဖြစ်ပါက၊ သင်နေထိုင်သည့်နိုင်ငံ၏ ဥပဒေ၏မဖြစ်မနေပြဌာန်းချက်များမှ သင်အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ဥပဒေလိုက်နာမှု

(၁) သင်သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အစိုးရ၏ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှု အောက်တွင် တည်ရှိသော နိုင်ငံတစ်ခုတွင် တည်ရှိနေခြင်း မဟုတ်ကြောင်း၊ သို့မဟုတ် အမေရိကန် အစိုးရမှ "အကြမ်းဖက် ပံ့ပိုးပေးသည့်" နိုင်ငံအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်း ခံရသော နိုင်ငံ တွင် သင် မရှိကြောင်း ကိုယ်စားပြု အာမခံချက် ရှိပြီး (ii) သင် မဟုတ်ပါ တားမြစ်ထားသော သို့မဟုတ် ကန့်သတ်ထားသော ပါတီများစာရင်းတွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ အစိုးရတိုင်းတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။

ခွဲထွက်နိုင်မှုနှင့် စွန့်လွှတ်မှု

ခွဲထွက်နိုင်မှု

အကယ်၍ ဤစည်းမျဥ်းစည်းမျဥ်းများပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်စုံတစ်ရာကို အတည်မပြုနိုင်သော သို့မဟုတ် အကျုံးမဝင်ဟု ယူဆပါက၊ အဆိုပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်ကို ပြောင်းလဲပြီး အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုသွားမည်ဖြစ်ပြီး တည်ဆဲဥပဒေအောက်တွင် ဖြစ်နိုင်သမျှ အတိုင်းအတာအထိ အတတ်နိုင်ဆုံး ပြီးမြောက်အောင် လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ပြီး ကျန်ပြဋ္ဌာန်းချက်များသည် အပြည့်အဝ သက်ရောက်မှုရှိမည်ဖြစ်သည်။

စွန့်လွှတ်ခြင်း။

ဤနေရာတွင် ပေးထားသည့်အတိုင်း အခွင့်အရေးကို ကျင့်သုံးရန် ပျက်ကွက်ခြင်း သို့မဟုတ် ဤစည်းမျဥ်းများအောက်ရှိ တာဝန်ဝတ္တရားတစ်ရပ်ရပ်ကို ဆောင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ခြင်းသည် ပါတီတစ်ခု၏ ယင်းအခွင့်အရေးကို ကျင့်သုံးနိုင်မှု သို့မဟုတ် ယင်းလုပ်ဆောင်မှုအား မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို လိုအပ်သည်မဟုတ်သကဲ့သို့ ချိုးဖောက်မှုအား စွန့်လွှတ်ခြင်းသည် စွန့်လွှတ်ခြင်းမဟုတ်ပေ။ နောက်ဆက်တွဲ ချိုးဖောက်မှုတစ်ခုခု။

ဘာသာပြန်ဆိုချက်

ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုတွင် သင့်အား ကျွန်ုပ်တို့မှ ၎င်းတို့ကို ရနိုင်စေခဲ့ပါက ဤစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများကို ဘာသာပြန်ပြီးဖြစ်နိုင်ပါသည်။ အငြင်းပွားမှုတစ်ခုတွင် မူရင်းအင်္ဂလိပ်စာသားသည် အောင်နိုင်သည်ဟု သင်သဘောတူသည်။

ဤစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများနှင့် ပြောင်းလဲမှုများ

ဤစည်းမျဥ်းများကို အချိန်မရွေး မွမ်းမံပြင်ဆင်ရန် သို့မဟုတ် အစားထိုးရန် ကျွန်ုပ်တို့၏တစ်ဦးတည်းဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် အခွင့်အရေးကို ကျွန်ုပ်တို့ သိမ်းဆည်းထားပါသည်။ ပြန်လည်ပြင်ဆင်မှုတစ်ခုသည် အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါက စည်းမျဉ်းအသစ်များအသက်မဝင်မီ အနည်းဆုံး ရက် 30 အကြောင်းကြားစာပေးရန် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ပါမည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုတွင်ပါဝင်သည့်အရာသည် ကျွန်ုပ်တို့၏တစ်ဦးတည်းဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် ဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်သည်။

အဆိုပါ ပြင်ဆင်ချက်များ ထိရောက်ပြီးနောက် ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုကို ဆက်လက်ဝင်ရောက်အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် အသုံးပြုခြင်းဖြင့်၊ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသော စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများကို သင်သဘောတူပါသည်။ စည်းမျဉ်းအသစ်များကို တစ်ခုလုံး သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြင့် သဘောမတူပါက၊ ကျေးဇူးပြု၍ ဝဘ်ဆိုက်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုခြင်းကို ရပ်ပါ။

ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ

ဤစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများနှင့် ပတ်သက်၍ မေးစရာများရှိပါက၊ သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။

 • အီးမေးလ်ဖြင့်: [email protected]

 • ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် ဤစာမျက်နှာကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်းဖြင့်- https://easyssub.com/contact

  ကုမ္ပဏီအမည်: yangzhoupaisenwangluokejiyouxiangongsi

  မှတ်ပုံတင်ထားသောလိပ်စာ- 8135#၊ Fengyi Decoration City၊ Zhenzhou Town၊ Yizheng City

DMCA
ကာကွယ်ထားသည်။